Prestige
Reasonable price
Suitable quality
Quick delivery
FSC

About us Phung vinh hung paper

About us text1

About us text2

About us text3

About us text4

Best regards!

Tô Mỹ Châu

CEO

Notify new address

Notify new address text1

CP Paper

Notify new address text2

Notify new address text3

Notify new address text4

Notify new address text5

Notify new address text6

Notify new address text7

Contact hotline 028 3973 3388

Customer Feedback

Công ty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng hiện nay là một trong những nhà cung cấp hàng đầu giấy in cho ngành công nghiệp In Việt Nam. Điều gì đã tạo nên thương hiệu và tên tuổi của PVH?

Trước hết là sự đa dạng của chủng loại hàng hóa và dịch vụ. Thứ hai là sự tận tình của đội ngũ nhân viên và lãnh đạo công ty. Thứ 3 là giá cả và sự chia sẻ với khách hàng. Những điều đó tạo nên sức mạnh và thương hiệu của PVH.

Riêng cá nhân tôi, tôi thấy nét nổi bật nhất của Công ty CP Giấy PVH đó là từ lãnh đạo đến cán bộ nhân viên của công ty luôn quan tâm, đồng hành với khách hàng, chia sẻ với những khó khăn của khách hàng và am hiểu về ngành in.

Qua đó PVH cũng đã cải tiến, đổi mới, tìm ra những sản phẩm để đáp ứng được thị trường, tìm ra những giải pháp về tài chính, phương thức thanh toán để có thể chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Khách hàng tiêu biểu