Contact us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY PHÙNG VĨNH HƯNG

Địa chỉ: 353 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 39732814 - 39732815 - 39735402 - 39735404 - 39732589
Fax: (028) 38606731 - 38606732 – 39732588


(*) Required information!