Fo

Ứng dụng

Làm tập sách, giấy in, ...

Mô tả

Là loại giấy không tráng phủ, màu trắng.

Định lượng

Từ 50gsm đến 250gsm và theo yêu cầu của khách hàng

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn