Fo Màu

Ứng dụng

Làm thiệp, ngăn cách tài liệu, bao thư, notes, hộp quà, túi xách……

Mô tả

Là loại giấy không tráng phủ, có màu sắc.

Định lượng

70gsm, 80gsm, 160gsm, 170gsm, 180gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn