Giấy In Báo

Ứng dụng

Dùng để in báo, truyện tranh, sách giáo khoa…

Mô tả

Là loại giấy không tráng phủ, màu trắng xám.

Định lượng

45gsm, 48gsm, 48.8gsm

Phân loại

Cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn