Giấy In Sách

Ứng dụng

In sách, truyện, tiểu thuyết

Mô tả

Là loại giấy không tráng phủ, màu ngà (không gây mỏi mắt), độ xốp cao.

Định lượng

55gsm, 60gsm, 70gsm, 75gsm

Phân loại

Cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn