Bristol

 

Ứng dụng

Làm shopping bag, hộp giấy các loại, bìa sơ mi, brochure, namecard, tờ rơi, poster, các loại thiệp…

Mô tả

Là loại giấy có tráng phủ bóng, màu trắng.

Định lượng

từ 190gsm đến 400gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn