Carbonless

Ứng dụng

Để in hóa đơn, chứng từ nhiều liên…

Mô tả

Là loại giấy có phủ hợp chất đặc biệt giúp truyền hình ảnh, có 3 loại (liên đầu, liên giữa, liên cuối), màu trắng hoặc có màu sắc.

Định lượng

50gsm, 55gsm, 56gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn