product » Giấy Bao Bì
Duplex Lưng Xám (1s)

Ứng dụng

Làm bìa tập, bìa sách, dùng in các hộp sản phẩm, cần có độ cứng cao và bao bì các loại…

Mô tả

Là loại giấy tráng phủ một mặt trắng và mặt kia màu xám, khi xé ra, ở giữa có màu xám.

Định lượng

từ 180gsm đến 500gsm

Phân loại

Cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn