product » Giấy Bao Bì
Duplex Lưng Kraft

Ứng dụng

Dùng in các hộp sản phẩm, cần có độ cứng cao và bao bì đựng lịch hoặc bao bì các loại…

Mô tả

Là loại giấy tráng phủ một mặt trắng và mặt kia màu nâu tương tự màu giấy kraft

Định lượng

từ 180gsm đến 500gsm

Phân loại

Cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn