product » Giấy Bao Bì
Kraft

Ứng dụng

Bao gói, làm shopping bag, làm thùng carton các loại…

Mô tả

Giấy có 2 mặt điều màu nâu và nhám, hoặc một mặt màu nâu hơi nhám còn mặt kia màu vàng nâu với bề mặt nhẵn hơn

Định lượng

từ 70gsm đến 380gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn