product » Giấy Bao Bì
White Top Liner

Ứng dụng

Chủ yếu dùng để làm thùng thủy sản

Mô tả

Giấy có 1 mặt trắng, láng có thể in ấn và một mặt nhám có màu xám đặc trưng theo màu của giấy Kraft hoặc medium.

Định lượng

từ 100gsm đến 220gsm

Phân loại

cuộn

ĐVT

Ram / Tấn