product » Giấy Bao Bì
Chipboard

Ứng dụng

Bìa sổ, làm thùng carton, làm khánh lịch, bản lịch và các loại hộp rượu, các loại hộp cần độ cứng rất cao

Mô tả

Giấy có 2 mặt điều màu xám, tương tự màu lưng của giấy Duplex 1s, có độ cứng rất cao.

Định lượng

từ 350gsm đến 1800gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn