Crystal

Ứng dụng

Dùng để in phim ảnh, bìa tập sách cao cấp, hộp bao bì cao cấp…

Mô tả

Có một mặt rất láng bóng gần như có phủ lớp keo bóng, mặt còn lại hơi nhám. Lớp phủ trên một mặt bóng được làm từ chất màu hỗn hợp sau đó dùng trục kim loại nóng để làm khô và bóng.

Định lượng

200gsm / 230gsm và theo yêu cầu của khách hàng

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn