Giấy In Kinh Thánh

Ứng dụng

Dùng để in từ điển và các loại kinh thánh

Mô tả

Giấy có màu ngà, tương tự như màu của sách khi cũ, độ xốp cao.

Định lượng

từ 28gsm đến 47gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn