Giấy In Tem

Ứng dụng

Dùng để in tem bưu chính

Mô tả

Giấy trắng hai mặt, 1 mặt có phủ 1 lớp keo mỏng

Định lượng

80gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn