Ivory 1 lớp

Ứng dụng

Làm bìa sách, bìa tập, in ấn catalogue, brochure.

Mô tả

Là loại giấy tráng láng một mặt và mặt còn lại hơi nhám

Định lượng

từ 170gsm đến 450gsm

Phân loại

Nguyên kiện (tờ); cắt cuộn ; cuộn

ĐVT

Ram / Tấn