THỤY ĐIỂN
Thụy Điển
  • Độ xốp cao.
  • Độ bền cao.
  • Màu kem thân thiện và bảo vệ thị giác.
  • Hiệu ứng in ấn đẹp.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

52gsm, 55gsm, 60gsm, 70gsm, 80gsm

 

Độ xốp

1.6 – 2.3

Độ sáng

75%

Độ đục

≥ 91

 
  •