EXKARRO
Indonesia
  • Màu kem thân thiện và bảo vệ thị giác.
  • Hiệu ứng in ấn đẹp.
  • Thấm hút mực tốt.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

60gsm, 75gsm