Úc
Úc
  • Độ xốp cao
  • Màu kem thân thiện và bảo vệ thị giác.
  • Hiệu ứng in ấn đẹp.
  • Thấm hút mực tốt.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

 

55gsm

Độ xốp

~ 1.9

Độ sáng

~69