BA ĐỒNG TIỀN
Indonesia
  • Hai mặt được tráng phủ tốt, độ trắng sáng cao
  • Độ cứng ổn định
  • Hiệu ứng in đẹp
  • Không gãy bể khi cấn bế.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

190gsm, 210gsm, 230gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400(± dung sai 4%)

Độ sáng ISO 2 mặt

90% ± 1,5%

Độ bền cấn bế

18-30 lần

Độ bóng 2 mặt T750

70%  ± 5%