IK (SAVVIBRITE)
Indonesia
  • Hai mặt được tráng láng tốt, độ trắng sáng cao
  • Độ cứng cao hơn so với các hiệu khác
  • Hiệu ứng in đẹp

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

220gsm, 240gsm, 260gsm, 290gsm, 335gsm (± dung sai 3%)

Độ sáng 2 mặt ISO 2470

94% ± 1%

Khả năng hút nước 2 mặt

35-55gsm

Độ bóng 2 mặt T750

60%  ± 5%

Độ ẩm

6% ± 0.5%