BRISTOL STARLUX FSC
Trung Quốc
  • Bề mặt tráng phủ trắng đẹp.
  • Độ dày và độ cứng tương đối cao.
  • Đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

FSC CoC