Shinpoong
Hàn Quốc
  • Độ phẳng tốt ở cả mặt lưng và mặt trắng.
  • Dung sai màu của mặt lưng thấp
  • Độ trắng và độ sáng đạt tiêu chuẩn
  • Hiệu ứng in ấn đẹp

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

180gsm, 200gsm, 230gsm, 250gsm, 270gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm (± dung sai 4%)

Độ sáng

76% 

Độ bóng

50% 

Độ nhẵn

40sec