Daehan
Hàn Quốc
  • Độ cứng cao               
  • Dung sai mặc lưng thấp
  • Mặt trắng có độ trắng đạt chuẩn
  • Hiệu ứng in đẹp.
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

180gsm, 200gsm, 220gsm, 230gsm, 250gsm, 260gsm, 270gsm, 280gsm, 290gsm, 300gsm, 310gsm, 320gsm, 330gsm, 340gsm, 350gsm, 360gsm, 370gsm, 380gsm, 390gsm, 400gsm, 410gsm, 420gsm, 430gsm, 440gsm, 450gsm, 460gsm, 470gsm, 480gsm, 490gsm, 500gsm, 550gsm (dung sai +4% và -2%)

Độ sáng

76%

Độ bóng

50%

Độ nhẵn

40sec up