Hansol
Hàn Quốc
  • Độ đanh cao               
  • Dung sai mặc lưng thấp
  • Mặt trắng được tráng láng rất tốt
  • Độ trắng đạt chuẩn nên hiệu ứng in đẹp
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

180gsm, 230gsm, 240gsm, 250gsm, 260gsm, 280gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm (± dung sai 5%)

Độ sáng

77% up

Độ bóng

45% up

Độ nhẵn

120sec up