Seha
Hàn Quốc
  • Độ đanh cao               
  • Dung sai mặt lưng tương đối thấp giữa các cuộn giấy trong cùng một lô hàng
  • Hiệu ứng in ổn định
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt
  • Riêng mặt trước độ trắng rất ổn định

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

230gsm, 240gsm, 250gsm, 260gsm, 280gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm, 550gsm (± dung sai 6%)

Độ sáng

77% ± 2%

Độ bóng

60% ± 5%

Độ trắng

87% ± 3%