River Dragon
  • Hiệu ứng in ấn ổn định
  • Bề mặt trắng sáng
  • Phù hợp với các ứng dụng trung bình
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

230gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm (± dung sai 4% - 6%)

Độ sáng

 >= 73%

Độ bóng

30%

Số lần gấp bế

10