Shihlin
Đài Loan
  • Độ cứng cao
  • Mặt trắng được tráng phủ khá tốt
  • Hiệu ứng in ổn định
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

230gsm, 250gsm, 280gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm (± dung sai 15gsm)

Độ sáng

>=76%

Độ bóng

>=35%

Khả năng thấm nước

=<80g/m2