Quảng Nguyên
Đài Loan
  • Độ cứng cao
  • Dung sai đế tương đối thấp
  • Hiệu ứng in ổn định
  • Phù hợp với các sản phẩm cấn bế
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

270gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm, 550gsm (± dung sai 5%)

Độ sáng

75% up

Độ bóng

55% up

Độ ẩm

8% ± 1%