Hansol
Hàn Quốc
  • Độ đanh cao               
  • Mặt lưng trắng đẹp
  • Mặt trắng được tráng phủ rất tốt, độ trắng đạt chuẩn
  • Hiệu ứng in ấn đẹp
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt.

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

240gsm, 250gsm, 260gsm, 280gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm (± dung sai 5%)

Độ sáng

78/73% up

Độ bóng

48% up

Độ nhám

2,5 5µm