Daehan
Hàn Quốc
  • Độ đanh cao               
  • Mặt lưng trắng đẹp
  • Mặt trắng được tráng phủ rất tốt
  • Hiệu ứng in ấn đẹp
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

220gsm, 230gsm, 240gsm, 250gsm, 260gsm, 280gsm, 300gsm, 350gsm, 360gsm, 380gsm, 390gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm, 550gsm (dung sai +4% và -2%)

Độ sáng

77% up

Độ bóng

50% up

Độ nhẵn

40sec up