Shihlin
  • Độ cứng rất cao
  • Bề mặt có độ bóng tráng phủ cao.
  • Mặt lưng trắng đạt chuẩn
  • Độ phẳng tốt ở cả 2 mặt.

 

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm (± dung sai 5%)

Độ sáng

76/72% up

Độ nhẵn

160sec up

Độ liên kết cấn bế

300mg/mm up