Land Dragon
Trung Quốc
  • So với giấy Duplex lưng xám cùng định lượng thì độ đanh cao hơn
  • Hiệu ứng in ấn ổn định
  • Có mặt lưng màu nâu vàng
  • Rất phù hợp với các ứng dụng như túi đựng lịch

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

200gsm, 220gsm, 230gsm, 235gsm, 250gsm (± dung sai 10g)

Độ sáng

82% ± 2%

Độ bóng

40%

Số lần gấp

15

Độ hấp thụ của bề mặt

50 µm.m

Độ hấp thụ của mặt lưng

120 µm.m