Product » Packaging Paper » Ivory
Uni
Công ty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng
  • Bề mặt trắng sáng
  • Độ bóng sáng của bề mặt cao
  • Hiệu ứng in ấn đẹp

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng SX phổ biến

190gsm, 210gsm, 230gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm, 400gsm (± dung sai 3%)

Định lượng SX ko thường xuyên

170gsm, 180gsm, 200gsm, 220gsm, 270gsm, 280gsm, 325gsm

(± dung sai 3%)

Độ sáng bề mặt

90% ± 2%

Độ bóng T750

>=50%  ± 5%

Độ ẩm

7% ± 1%