A & AA Grade
Trung Quốc
  • Bề mặt láng
  • Được bồi từ 1 lớp hay nhiều lớp bằng loại keo chắc chắn
  • Ít cong vễnh khi ứng dụng

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

300gsm, 350gsm, 400gsm, 450gsm, 500gsm, 550gsm, 600gsm, 650gsm, 700gsm, 750gsm, 800gsm, 1000gsm, 1200gsm, 1400gsm, 1500gsm, 1600gsm, 1800gsm, 2000gsm (± dung sai 4%)

Độ ẩm

7-9% ± 2%

Dung sai khổ tờ

-1 đến +5