Product » Specialties » Bible
Storaenso
Phần Lan
  • Giấy định lượng mỏng nhưng độ bục cao
  • Màu ngà giúp không gây nhức mỏi mắt
  • Hiệu ứng in ấn rất ổn định
  • Chuyên dụng cho các ứng dụng in ấn kinh thánh, từ điển

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

30gsm (± dung sai 1)

Độ bục

80%

Độ sáng C

69%

Độ ẩm

5%