B&B
Cộng hòa Áo
  • Độ bóng và độ tráng phủ tốt
  • Hiệu ứng in ấn đẹp
  • Khả năng chống thấm nước cao
  • Phù hợp cho các ứng dụng làm nhãn bia, các loại nước ngọt…

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

68gsm, 70gsm, 75gsm (± dung sai 3-4%)

Độ sáng

88%

Độ bền ẩm

68-70%

Độ ẩm tương đối

50%