Product » Specialties » MG
Tjiwi Kimia
Indonesia
  • Bề mặt tráng láng tốt
  • Độ dai cao
  • Phù hợp cho các ứng dụng trong ngành may mặc, giày da và hóa đơn, phiếu các loại

Tiêu chí

Thông số kỹ thuật

Định lượng

30gsm, 31gsm, 32gsm, 35gsm, 38gsm, 40gsm, 41gsm, 45gsm, 47gsm, 50gsm, 60gsm, 70gsm 80gsm, 100gsm (± dung sai 5-7%)

Độ nhám bề mặt

50~150 ml/min (ISO 8791/2/90)

Độ nhám mặt lưng

400~750 ml/min (ISO 8791/2/90)

Độ nhẵn bề mặt

>=90sec/10ml

Độ nhẵn mặt lưng

>=7sec/10ml