Knowledge » Kiến thức ngành Giấy

Một số khái niệm cơ bản trong thông số kỹ thuật giấy

Một số khái niệm cơ bản trong thông số kỹ thuật giấy

Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

Quy trình sản xuất giấy

Giấy, ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Là một loại vật liệu thiết yếu, sản xuất từ nguồn nguyên liệu có thể tái sinh, giấy đã và đang được liên tục nghiên cứu và phát triển với đa dạng phong phú các ứng dụng khác nhau trong đời sống con người. Trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, từ lúc được phát minh cho đến khi phổ biến như ngày nay, có lẽ công năng được biết đến nhiều nhất của giấy là dùng làm chất liệu cho việc ghi chép. Dĩ nhiên, đó không phải là lợi ích duy nhất của giấy, rất nhiều ứng dụng khác nhằm phục vụ đời sống con người đã được phát minh. Bảng liệt kê theo từng lĩnh vực dưới đây, dù có thể chưa bao quát được, nhưng cũng hi vọng giúp cho người đọc gợi mở về sự đa dạng, linh hoạt và không giới hạn của loại chất liệu đặc biệt này: - Văn hóa – Nghệ thuật - Giáo dục - Thương mại - Kinh doanh - Thực phẩm – Thức uống - Thông tin – Truyền thông – Quảng cáo - Sinh hoạt gia đình - Dược phẩm - Bao bì – Vận tải