Nghịch lý nguyên liệu ngành giấy

Khó khăn lớn nhất của ngành giấy là mất cân đối nghiêm trọng giữa khâu sản xuất bột giấy và sản xuất giấy...