Phá kỷ lục, kim ngạch thương mại Việt Nam chạm ngưỡng 400 tỷ USD

Giữa tháng 12/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên phá kỷ lục chạm ngưỡng 400 tỷ USD...