Việt Nam - Ấn Độ: thúc đẩy giao thương ngành giấy

(VEN) - Vừa qua, một đoàn đại biểu gồm 44 công ty Ấn Độ thuộc Hiệp hội doanh nghiệp giấy Ấn Độ (FPTA) đã có buổi giao lưu với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA) và Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác, thúc đẩy gia tăng thương mại song phương trong ngành giấy.