Việt Nam tăng nhập khẩu sản phẩm giấy từ thị trường Đức

Tuy không phải là thị trường nhập chủ lực, nhưng năm 2017 Việt Nam tăng nhập khẩu sản phẩm giấy từ thị trường Đức dẫn đầu về mức tăng trưởng.