Xuất khẩu giấy và sản phẩm chủ yếu sang các nước Đông Nam Á

Vinanet -Hai tháng đầu năm 2018, mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, chiếm 32% tổng kim ngạch.