Những thay đổi chính sách của ngành giấy Trung Quốc và tác động đến ngành giấy Việt Nam

Năm 2018 sẽ là một năm có nhiều thay đổi đối với ngành giấy khi mà, Chính phủ Trung Quốc chính thức thi hành các chính sách đã được thông qua trong kỳ họp quốc hội trước. Cụ thể như sau: