Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan thứ 7 thế giới

Sau khi đã trang trải hết các chi phí sinh hoạt thiết yếu, người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống...