Customer Quotes
Công ty TNHH MTV In Quân Đội 2
Ông Nguyễn Nam Điện - Giám đốc Cty TNHH MTV In Quân Đội 2

Công ty TNHH MTV In Quân Đội 2 có nhiệm vụ in báo Quân đội Nhân dân phục vụ Quân đội, ngoài ra chúng tôi có tham gia vào thị trường in ấn phục vụ xã hội. Trong quá trình sản xuất kinh doanh chúng tôi cùng với nhiều doanh nghiệp in được hợp tác cùng với Công ty CP Giấy PVH, chúng tôi có chung một nhận xét là: Công ty CP Giấy PVH là một đối tác tin cậy, có nguồn cung cấp giấy rất đa dạng ổn định, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý.

Riêng cá nhân tôi, tôi thấy nét nổi bật nhất của Công ty CP Giấy PVH đó là từ lãnh đạo đến cán bộ nhân viên của công ty luôn quan tâm, đồng hành với khách hàng, chia sẻ với những khó khăn của khách hàng và am hiểu về ngành in. Qua đó PVH cũng đã cải tiến, đổi mới, tìm ra những sản phẩm để đáp ứng được thị trường, tìm ra những giải pháp về tài chính, phương thức thanh toán để có thể chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Với những điều đó chúng tôi hoàn toàn tin cậy ở Công ty CP Giấy PVH, trong sự thành công của Công ty In Quân Đội 2 chúng tôi trong thời gian vừa qua, có phần đóng góp rất đáng kể của Công ty CP Giấy PVH.

 

Other Customer Feedback

Công ty CP SX và TM Minh Phúc